Mens of Computer

Een captcha heeft tot doel om een persoon en een computer van elkaar te onderscheiden. Deze optie geeft u de mogelijkheid om u zelf beschermen tegen geautomatiseerde gesprekken. Bij het inzetten van deze functie moet u op deze pagina een lijst maken met audiobestanden die bij een cijfer horen. Vervolgens kun je in het beplan de CAPTCHA module toevoegen. Als de module wordt aangeroepen krijgt de beller een willekeurig cijfer te horen die je hier hebt aangemaakt, alleen bij het invoeren van het juiste cijfer gaat het gesprek verder.