In bijzondere situaties

Bekijk de gesprekgeschiedenis van een te selecteren toestel of belplan, het rapport geeft een duidelijk overzicht van welke gesprekken en wanneer hebben plaatsgevonden. Dit kan gebruikt worden als controle of bewijsmateriaal.