Gebruik tijdschema’s in uw bel plan.

Door middel van vooraf in te stellen tijdschema’s kunt u uw belplan afhankelijk van de ingestelde tijden, andere verbindingen laten leggen tijdens bijvoorbeeld openingstijden of feestdagen. De vaste feestdagen voeren wij al jaarlijks voor u in, even als even/oneven weken. U kunt zelf zoveel tijdschema’s maken als u wilt.